Biểu hiện của trẻ mới chào đời

Khi trẻ mới chào đời chúng có những biểu hiện nhất định. Nếu mẹ nắm bắt được những biểu hiện dưới đây sẽ biết rằng sau này trẻ có thông minh hay không? Cười sớm Một đứa trẻ nhanh nhạy khi chào đời chúng có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ với cuộc sống nên có