Các cấp độ chống nước của đồng hồ đeo tay được ký hiệu như thế nào?

Đồng hồ đeo tay không phải loại nào cũng có khả năng chống nước hoặc khả năng chống nước tốt. Có những loại đồng hồ đeo tay sử dụng được trong mọi môi trường, kể cả môi trường nước nóng và môi trường nhiệt độ thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, không phải ai cũng