Đây là sự hiểu về tính bất định

Vô số người tự thấy mình mắc một món nợ tình cảm ngày càng lớn lên cùng năm tháng. Bị già đi là một trạng thái tâm lý trong đó món nợ tình cảm tăng lên cho tới khi các cơ chế đương đầu của cơ thể không thể đáp ứng đối với stress hiện hữu. Kết quả là sự ốm yếu, bệnh tật và tử vong. Cần phải có ý thức để không mắc vào cái bẫy này. Dù mỗi khoảnh khắc mới đều còn chưa biết, và vì vậy có một đe dọa tiềm tàng, song không có một an toàn thực sự nào khi viện tới quá khứ. Như Viscort đã viết: “Bạn có thể suy đoán, có thể thương xót, than vãn, có thể khát khao, nhưng bạn có thể mong muốn trở lại và làm cho trải nghiệm tình cảm của bạn được trọn vẹn, trong chừng mực mà bạn không bao giờ có thể trở về nhà. Nhà đích thực của bạn là ở đây, tại lúc này. Hiện tại là dành cho hành động, cho thích hợp và cho phát triển. Về mặt sinh học, cơ thể của bạn được hình thành hoàn hảo để sống trong hiện tại, có được niềm vui lớn nhất và toại nguyện với hiện tại. Cơ thể của bạn không bao giờ biết được ở giây tiếp theo huyết áp của nó sẽ như thế nào, cho nên nó có sẵn tính linh hoạt để chấp nhận đủ loại áp lực, cũng tính linh hoạt đó đã có sẵn ở mỗi phản ứng không tự ý khác. Đây là sự hiểu về tính bất định, nó cho phép điều chưa biết xảy ra và đón chào nó như một nguồn tăng trưởng và hiểu biết. Chúng ta thấy sự hiểu biết này được biểu thị trong tính tự phát của mỗi tế bào và cơ quan. Những kiểu đốt cháy điện trọng não bạn không bao giờ có hai lần như nhau trong suốt cuộc đời, song sự bất định cơ bản này lại cho phép bạn có được những tư tưởng mới, độc đáo. Mỗi phút có gần 300 triệu tế bào chết đi, không bao giờ thấy lại được, và dòng mất mát này được đồng hóa vào dòng sống bao la hơn, giữ cho cơ thể bạn hoạt động được. Tuy nhiên, tinh thần thì khó khăn hơn nhiều để chấp nhận tính bất định. Nó sợ thay đổi, mất mát và chấm dứt sự sống. Đây là cội nguồn của sự cưỡng lại mà cơ thể chuyển thành stress. Với sự cưỡng lại về mặt tinh thần, bạn tạo ra một đe dọa mà cơ thể bạn phải đương đầu. Có người ngồi trên toa xe chạy vun vút lòng vòng trong khu vui chơi đã kêu rú lên do bị kích động, người khác thì do kinh hoàng. Cùng là ngồi trên toa xe chạy, song người này thì co rúm cơ thể lại, phát sinh một cơn lũ hormon stress, tâm trạng kinh hoàng. Còn người khác thì tỉnh bơ, lấy làm thích thú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *