Mẹ Đẹp Con Ngoan

Blog làm đẹp, chia sẻ kiến thức mẹ đẹp & con ngoan !

Cuốn sách dành cho mọi người

Hãy xem xét những vấn đề lớn nhất ở địa phương bạn – phải làm

UncategorizedCuốn sách dành cho mọi người

Cuốn sách dành cho mọi người

Cuốn sách dành cho mọi ngườiHãy xem xét những vấn đề lớn nhất ở địa phương bạn – phải làm gì với những vấn đề sức khỏe tồn tại trước mắt và làm thế nào để ngăn chặn những vấn đề tương tự trong tương lai. Hãy cố gắng làm cho mọi người nhìn về phía trước.
Những người quan tâm đến cuốn sách này có thể cùng nhau tổ chức một lớp ngắn ngày, sử dụng cuốn sách này (hay các sách khác) như một sách học. Các thành viên của lớp có thể thảo luận cách phát hiện, chữa và phòng các bệnh khác nhau. Họ có thể lần lượt dạy và giải thích cho nhau những điều học được.
Để làm cho việc học sinh động bạn có thể diễn các tình huống trong các lớp này. Thí dụ, một người nào đó có thể làm như bị một bệnh nào đó và giải thích cho mọi người anh ta cảm thấy gì. Sau đó những người khác hỏi và khám cho anh ta (chương 3). Hãy dùng cuốn sách này và cố tìm xem anh ta bị bệnh gì và có thể làm gì để chữa bệnh ấy. Nhóm học tập nhớ lôi cuốn cả “bệnh nhân” vào việc học nhiều hơn về bệnh của anh ta và nên kết thúc bằng thảo luận với anh ta về các cách phòng bệnh trong tương lai. Tất cả các việc trên có thể diễn tại lớp học được.
Là nhân viên y tế, một trong những cách tốt nhất mà bạn có thể giúp mọi người dùng cuốn sách này là: Khi mọi người đến chữa bệnh, hãy cho họ xem bệnh của họ hay con họ trong sách này và tìm xem chữa bệnh đó như thế nào. Việc làm này tốn thời gian hơn nhưng giúp ích nhiều hơn là làm hộ mọi người. Chỉ khi ai đó làm sai hoặc quên điều gia quan trọng thì bạn mới cần can thiệp và giúp người đó học làm việc ấy cho tốt hơn. Như vậy ốm đau cũng là cơ hội để giúp mọi người học.
Các bạn nhân viên y tế cơ sở thân mến, dù bạn là ai hay ở đâu, có chức danh chính thức hay chỉ đơn giản là một người giống như tôi, với mối quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Hãy sử dụng tốt cuốn sách này. Sách này là dành cho bạn và tất cả mọi người.
Nhưng hãy nhớ là bạn sẽ không tìm được phần quan trọng nhất của việc chăm sóc sức khỏe trong sách này hay trong bất kỳ sách nào khác. Chìa khóa của sức khỏe tốt nhất ở ngay trong lòng bạn và trong lòng dân. Ở ngay trong việc chăm sóc, quan tâm và đánh giá lẫn nhau. Nếu bạn muốn thấy cộng đồng của mình mạnh khỏe, hãy tiến hành trên cơ sở đó.
Chăm sóc và chia sẻ là chìa khóa của sức khỏe.
Người bạn chân thành của các bạn

 - 

related posts

Leave your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked.*